W dniu 19 stycznia 2023 roku, w miejscowości Wola Baranowska odbędzie się przetarg na sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów Gminy Baranów Sandomierski.

Z AW I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 19 stycznia 2023r. (czwartek) o godz. 10 –tej, rozpocznie się I ustny nieograniczony przetarg, na sprzedaż drzewa pozyskanego z gruntów Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Wola Baranowska.

Zbiórka osób zainteresowanych przetargiem o godz. 10.00 w Domu Ludowym  w Woli Baranowskiej.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się przed przetargiem ze stanem faktycznym i granicami nieruchomości na których znajdują się drzewa i zakrzewienia będące przedmiotem przetargu.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
13.01.2023
Data publikacji
13.01.2023
Data modyfikacji
13.01.2023