Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” – aktualizacja 2022

Konsultacje społeczne Programu odbędą się w dniach 07.04.2022 r. –  19.04.2022 r.

Uwagi do projektu aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2022 roku w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – decyduje data wpływu do Urzędu;
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl.

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie aktualizacji Programu.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
07.04.2022
Data publikacji
07.04.2022
Data modyfikacji
21.04.2022