Odsłonięto obelisk upamiętniający Alfreda Majewskiego – odnowiciela polskich zamków

Obelisk wraz z pamiątkową tablicą znajduje się na Skwerze im. Profesora Alfreda Majewskiego tuż przed wjazdem na teren Zespołu Zamkowego w Baranowie Sandomierskim, odsłonięty został w niedzielę 29 maja, dokładnie w 115 rocznicę urodzin znamienitej postaci.

Alfred Majewski, absolwent Politechniki Lwowskiej w latach 1933-1983 podjął i przeprowadził rewaloryzację szeregu najwspanialszych zamków polskich min. w Olesku, Tarnopolu, Zbarażu, po II wojnie światowej na Wawelu, w Piaskowej Skale, Wiśniczu, Krasiczynie. Odrestaurował też Collegium Maius w Krakowie i Belweder w Warszawie. Profesor przez wiele lat był dyrektorem Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Generalnym Konserwatorem Zabytków, Profesorem Politechniki Krakowskiej a także dziekanem jej Wydziału Architektury.

Profesor Alfred Majewski pozostawił po sobie wybitne dzieło jakim jest rewaloryzacja zamku w Baranowie Sandomierskim w wyniku zniszczeń wojennych. Mimo złego stanu zabytku w latach powojennych dzięki staraniom Profesora i pozyskanym przez niego środkom finansowym zamek zyskał nowe przeznaczenie. Mecenasem Zamku został powstający wówczas Kombinat Siarkowy. Kolejne lata życia Profesor Alfred Majewski poświęcił na odnowienie zamku, wyposażenie jego wnętrza, adaptując je do celów reprezentacyjnych i recepcyjnych SIARKOPOLU. To dzięki niemu Zespół Zamkowy w Baranowie Sandomierskim stał się pierwszym w Polsce przykładem użytkowania zamku i opieki nad cennym zabytkiem przez wielki przemysł.

W związku z tak szczególnymi zasługami jakimi wykazał się Profesor Alfred Majewski Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim z dniem 26 kwietnia podjęła uchwałę o nadaniu nazwy „Skwer im. Profesora Alfreda Majewskiego”.

W uroczystości odsłonięcia obelisku, której organizatorami byli Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Fundacja Pro Arte Et Historia i Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega udział brali znamienici goście – samorządowcy, miłośnicy historii, przyjaciele, oraz rodzina profesora wśród której byli wnuk i zięć Alfreda Majewskiego.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w organizację należą się uczniowi profesora, który przywołuje go w swoich wspomnieniach – Panu Adamowi Wójcikowi – Łużyckiemu.

Uroczystość honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
31.05.2022
Data publikacji
31.05.2022
Data modyfikacji
31.05.2022