Po wielu miesiącach prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz oceny wniosku o dofinansowanie inwestycji, mamy przyjemność poinformować, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu wczorajszym podjął uchwałę o przyznaniu Gminie Baranów Sandomierski środków w wysokości blisko 7,8 mln zł, na realizację projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski.” Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę: 9 305 141,96 zł.

Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2025, po jej zakończeniu Stacja Uzdatniania Wody zwiększy swoją przepustowość oraz unowocześniony zostanie proces uzdatniania wody przez co poprawi się jakość wody dostarczanej mieszkańcom Gminy.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
10.04.2024
Data publikacji
10.04.2024
Data modyfikacji
10.04.2024