W poniedziałek na wiślanych wałach w Baranowie Sandomierskim podjęto temat projektu ustawy nowelizującej prawo wodne , który uwzględni postulaty zgłaszane przez samorządy.

Zanim jednak ustawa powstanie i wejdzie w życie, ogłoszono postanowienie wspólne pomiędzy samorządami,
a Wodami Polskimi w sprawie poprawy bezpieczeństwa powodziowego na obszarze dorzecza Wisły w rejonie tzw. „Wisły Sandomierskiej”.

Samorządowcy z gmin tj. Baranów Sandomierski – położonych nad Wisłą od Krakowa do Zawichostu już od dawna domagali się zaktualizowania map zagrożenia powodziowego i zmian w planach budowy polderów. Podkreślali również konieczność budowy umocnień przeciwpowodziowych.

Dotychczasowe plany blokowały rozwój inwestycji i budownictwa na terenach uznanych za zagrożone powodzią, dlatego powstał specjalny Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa Powodziowego na Obszarze Dorzecza Wisły  w Rejonie „Wisły Sandomierz”,  który miał opracować nowe rozwiązania, a w którego skład weszli przedstawicieli samorządów i Wód Polskich. Inicjatorem spotkań z samorządami i szefostwem Wód Polskich było Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, a dokładnie wicestarosta Jacek Rożek.

Efektem tych spotkań była deklaracja prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, który podczas poniedziałkowej konferencji w Baranowie Sandomierskim zapowiedział zaktualizowanie map zagrożenia powodziowego oraz planów powstania polderów na terenach Wisły Sandomierskiej oraz opracowanie studium wykonalności dla zabezpieczeń przeciwpowodziowych na tych obszarach.

Jak podkreśla Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Opracowanie studium wykonalności rozpocznie się niebawem, gdy tylko ogłosimy i rozstrzygniemy przetarg na jego wykonanie. Wszelkie planowane rozwiązania będą konsultowane z samorządami i sprawdzane na miejscu.

Na konferencji obecny był również wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który zapowiedział z kolei zmiany prawne. – Projekt ustawy nowelizującej prawo wodne jest obecnie po uzgodnieniach rządowych i konsultacjach społecznych. Ma uwzględniać postulaty zgłaszane w ciągu ostatnich miesięcy między innymi przez samorządy – mówił Rafał Weber.

Wicestarosta Jacek Rożek podziękował ministrowi Rafałowi Weberowi za pomoc i dostrzeganie problemów samorządów. Dziękował też parlamentarzystom, Markowi Kwitkowi z województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackim posłom Zbigniewowi Chmielowcowi i Krzysztofowi Sobolewskiemu. – Jest wielu parlamentarzystów, którzy dostrzegają problemy samorządów lokalnych – podkreślał Jacek Rożek. – Dziękuję też prezesowi Przemysławowi Dacy, który odpowiada za bezpieczeństwo powodziowe, ale także uwzględnia możliwość rozwoju naszych małych, lokalnych społeczności – podkreślił Jacek Rożek.

źródło: http://www.tarnobrzeski.pl/index.php/o-miescie/1800-wody-polskie-dogadaly-sie-z-samorzadami

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
21.09.2021
Data publikacji
21.09.2021
Data modyfikacji
21.09.2021