Modernizacja drogi przez tzw. zwałkę w miejscowości Dąbrowica była kolejną ważną inwestycją drogową na terenie powiatu tarnobrzeskiego. W realizacji zadania w znaczący sposób pomogły środki z Rządowego Programu Polski Ład.

W ostatnich dniach odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi w Dąbrowicy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych m.in.: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wicemarszałek Województwa Ewa Draus, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jacek Rożek, Burmistrz MiG Baranów Sandomierski Marek Mazur, samorządowcy z gminy oraz przedstawiciele Grupy PBI.

Inwestycja na którą Starostwo Powiatowe otrzymało 7 000 000 zł z Rządowego Programu Polski Ład pozwoliła na wykonanie długo wyczekiwanej modernizacji drogi przez tzw. ,,Zwałkę’’ której stan techniczny wpływał negatywnie na komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W ramach zadania zrealizowano blisko cztery kilometry drogi, poszerzono i wykonano nową nawierzchnię jezdni. Na odcinku od Szkoły w Dąbrowicy do końca obszaru zabudowań wybudowano chodniki i zjazdy. Wykonano pobocza, kanał technologiczny oraz odwodnienie drogi. Wymieniono także oprawy oświetleniowe na typ LED oraz przebudowano istniejącą sieć napowietrzną i gazową.

Ponadto w wyniku realizacji inwestycji w znaczący sposób poprawiła się dostępność komunikacyjna Gminy.

Fot. KSP

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
17.05.2023
Data publikacji
17.05.2023
Data modyfikacji
17.05.2023