W dniu 22 grudnia 2021r. Gmina Baranów Sandomierski wraz z Gminą Nowa Dęba,  Grębów, Gorzyce i Miastem Tarnobrzeg podpisały porozumienie  międzygminne
w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg.

Mając na względzie kontynuacje rozpoczętych prac w okresie programowania 2014-2020 oraz perspektywę pozyskania środków finansowych z  Unii Europejskiej 2021-2027 Miasto Tarnobrzeg oraz cztery gminy: Baranów Sandomierski,  Nowa Dęba,  Grębów i Gorzyce zawarły postanowienie, którego celem będzie realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg.

Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzeg (MOF), tworzą Miasto Tarnobrzeg oraz  cztery w/w gminy. Liderem podpisanego Porozumienia jest miasto Tarnobrzeg, które będzie koordynować działania zmierzające do opracowania i wdrożenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027.

Porozumienie międzygminne będzie doskonałą okazją do wzmacniania i rozwoju dotychczasowej współpracy,
a także pozwoli na  rozwój MOF Tarnobrzeg.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.12.2021
Data publikacji
27.12.2021
Data modyfikacji
27.12.2021