Gmina Baranów Sandomierski otrzyma ponad 5,3 mln zł na dalszą rozbudowę
i modernizację infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Ze względu na rozbudowującą się sieć kanalizacyjną na terenie naszej Gminy, podjęto decyzje o modernizacji oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim, m.in. w zakresie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, sitopiaskownika i modernizacji stacji ścieków dowożonych. W ramach zadania planuje się także remont starszych odcinków sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków.

Ocena wniosku, który dotyczył kwoty ponad 5,3 mln zł, zakończyła się pozytywną oceną i uplasowaniem się wniosku na pierwszym miejscu listy rankingowej, co stanowi kolejny powód do radości.

Jednocześnie informujemy, że trwa ocena wniosku dotyczącego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ślęzakach. Proces ubiegania się o dofinansowanie rozpoczął się już w minionym roku, gdy samorząd gminy zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji stacji Uzdatniania Wody oraz złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  o dofinansowanie realizacji tego zadania.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody jest planowana na lata 2024-2025. W wyniku realizacji inwestycji SUW zwiększy swoją przepustowość oraz poprawi się  jakość dostarczanej mieszkańcom wody. Szacowana wartość inwestycji to ponad 9,3 mln zł.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
04.04.2024
Data publikacji
04.04.2024
Data modyfikacji
04.04.2024