Od dziś 06.04.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski świadczona będzie pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2021 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, iż w roku bieżącym pracownik Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski świadczyć będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o bezpośrednie dopłaty obszarowe.

W związku z tym, że w roku 2021 zgodnie z procedurami Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wnioski będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej rolnicy, którzy będą chcieli uzyskać pomoc winni posiadać login i hasło do e-konta. Osoby, które nie posiadają danych do logowania, zobowiązane będą do przedstawienia następujących danych do założenia lub odzyskania e-konta:

  • numer identyfikacyjny gospodarstwa (numer EP),
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną pomoc będzie mogła być udzielona jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu spotkania.
Telefon kontaktowy do umówienia spotkania:

tel. 609 521 218

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
06.04.2021
Data publikacji
06.04.2021
Data modyfikacji
17.12.2021