Członkowie Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa Powodziowego na Obszarze Dorzecza Wisły w Rejonie „Wisły Sandomierz” spotkali się w miniony poniedziałek, 23 sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Organizatorem spotkania był wicestarosta Jacek Rożek, a tematem były poldery przeciwpowodziowe, których plany powstały na zlecenie Wód Polskich.

Problem, nad którym pracuje zespół to zmiana granic polderów, które zostały wyznaczone w miejscach, gdzie istnieją osiedla mieszkalne, tereny rolnicze, zabytki, a nawet droga wojewódzka.

Samorządowcy z regionu wspólnie z przedstawicielami zarządów zlewni ze Stalowej Woli i Sandomierza oraz reprezentantami nadzoru wodnego z Sandomierza i Tarnobrzega po krótkim spotkaniu wprowadzającym w starostwie wyjechali na wizję lokalną obszarów, w których planowane są poldery.

Objazd rozpoczął się od Tarnobrzega, gdzie planowane lokalizacje polderów mogą zahamować rozwój budownictwa jednorodzinnego, rewitalizacji obiektów zabytkowych i historycznych, a także wiązać się z utratą terenów rolniczych, często stanowiących jedyne źródło utrzymania wielu rodzin. Polder, który został zaplanowany na osiedlu Zakrzów dodatkowo koliduje z głównym, strategicznym dla miasta kolektorem kanalizacyjnym doprowadzającym ścieki do oczyszczalni.

Jak się okazało wskazana lokalizacja polderów na obszarze Tarnobrzega uniemożliwi też poprowadzenie trasy szybkiego ruchu – S74, co zablokuje rozwój miasta.

Wiceburmistrz Marek Barszcz, w trakcie wizyty w gminie Baranów Sandomierski podkreślił m. in. że polder „Babulówka I” jest przecięty drogą wojewódzką łączącą Tarnobrzeg z Mielcem, czyli dwie strefy ekonomiczne. Mówił także o tym, że granice polderu „Babulówka II” przylegają bezpośrednio do Zespołu Zamkowego w Baranowie, co oznacza że polder jest planowany w znacznej części w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków, a dodatkowo jego część zaplanowano na udokumentowanych złożach siarki.

O podobnym problemie dotyczącym złóż siarki mówił także wójt Padwi Narodowej Robert Pluta, bowiem i w tej gminie polder „Młodochowski” sięga do siarkowych terenów. W gminie Padew, co także podkreślał wójt, poldery zaplanowano również na terenach, na których istnieje infrastruktura wodno – kanalizacyjna, gazowa oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

Gospodarz spotkania wicestarosta Jacek Rożek, prócz uwag dotyczących przebiegu granic polderów mówił o tym, że terenom które reprezentują członkowie komisji zagraża nie tylko Wisła, ale też mniejsze rzeki, więc przechwycenie wody z jej dopływów poprzez budowanie m. in. zbiorników retencyjnych, będących też cennym źródłem wody dla rolników, byłoby dobrym rozwiązaniem.

O tym, że zbiorniki retencyjne  mogłyby rozwiązać problem zagrożenia powodzią mówił też wójt Robert Pluta i przekonywał, że retencja, lepsza niż poldery, mogłaby uchronić wiele terenów. Podkreślił też, że deklaracje wsparcia w budowie zbiorników retencyjnych złożyła Agencja Rozwoju Przemysłu.

W spotkaniu wzięli udział: Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, wicestarosta tarnobrzeski Jacek Rożek, zastępca burmistrza Baranowa Sandomierskiego Marek Barszcz, wójt Padwi Narodowej Robert Pluta, referent ds. gospodarki przestrzennej UG w Padwi Narodowej Karolina Kmuk, zastępca naczelnika wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Tarnobrzegu Przemysław Rawski, dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Witold Bielecki, starszy specjalista Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu Jacek Nowak, zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Dariusz Gorzkiewicz oraz kierownik Nadzoru Wodnego w Sandomierzu Bogusław Domka.

źródło: http://www.tarnobrzeski.pl/

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
26.08.2021
Data publikacji
26.08.2021
Data modyfikacji
26.08.2021