Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim od czerwca 2022r. realizował   inicjatywę pn: „Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski śladami Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego dofinansowaną ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny SMK.

Jaki był główny cel projektu? 

Motywem przewodnim działań projektowych były Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Głównym celem projektu było upowszechnienie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego związanego z Błogosławionym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim wielkim Polakiem, prymasem Polski, kapłanem i mężem stanu.

Seniorzy wzięli udział w wielu ciekawych spotkaniach

  • W ramach projektu odbył się wykład ks. dr Roberta Utnika  przybliżającego życie i twórczość Stefana Wyszyńskiego jego charyzmę w posłudze ludziom i kościołowi.
  • Odbyła się również wystawa „ Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, która prezentowała myśli przewodnie, którymi żył Prymas Wyszyńskiego i jego przyjaźń z Karolem Wojtyłą .
  • Seniorzy odwiedzili klasztor Dominikanów w Tarnobrzegu, gdzie 7 października 1966 roku prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński koronował cudowny obraz Matki Bożej Dzikowskiej.
  • Przebyli  szlak bieszczadzki Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy – poznali miejsce związane z jego internowaniem oraz historię powstania tekstu Jasnogórskich ślubów Narodu Polskiego.

Zwieńczeniem inicjatywy była prezentacja filmu o życiu i działalności Kardynała. Realizując działania mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski poznali zasługi błogosławionego Stefana Wyszyńskiego dla narodu polskiego.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
08.12.2022
Data publikacji
08.12.2022
Data modyfikacji
08.12.2022