Mieszkańcy Dymitrowa Małego zakończyli realizację projektu ,,O sołectwo swoje dbamy – z recyklingu korzystamy’’.

Projekt pn. ,, O sołectwo swoje dbamy – z recyklingu korzystamy” dofinansowany ze środków programu ,,Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacje Fundusz Lokalny SMK realizowany był od lipca do listopada. Był odpowiedzią na propozycje mieszkańców dotyczącą zagospodarowania terenów zielonych m.in. poprzez stworzenie rabat i kwietników kwiatowych z recyklingu.

W ramach projektu na terenie Sołectwa Dymitrów Mały mieszkańcy zakasali rękawy i postanowili stworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom i turystom.  Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 4 000,00 zł w miejscowości wykonano kwiatowe donice i skrzynki, stoliki i siedziska z palet i desek, a wszystko to z wykorzystaniem recyklingu. Ponadto poprzez nawiezienie ziemi i wyrównanie terenu i zasianie nowej trawy mieszkańcy zagospodarowali dwa tereny zielone, gdzie powstały rabaty i palenisko na ognisko.

Nadwiślańskie EkoDuszki, jako realizatorzy Inicjatywy Działaj Lokalnie zorganizowali  również warsztaty z recyklingu dla dzieci, które idealnie wpasowały się w temat Inicjatywy.  Cała wartość projektu to 19 682,00 zł.

Zrealizowany z udziałem dzieci, młodzieży jak i dorosłych projekt z pewnością przyczynił się do poprawy estetyki miejscowości, zachęcając do aktywnej turystyki. Mieszkańcy zyskali miejsce na ognisko, piękne, ukwiecone skwery, które wzbogaciły nadwiślański krajobraz i będą zdobić sołectwo przez kolejne lata. Dzięki przeprowadzonej inicjatywie wzmocniły się więzi międzypokoleniowe i integracja na terenie sołectwa.

Poniżej prezentujemy efekty zrealizowanego projektu w Dymitrowie Małym.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.11.2021
Data publikacji
25.11.2021
Data modyfikacji
25.11.2021