Gmina Baranów Sandomierski podjęła kolejny ważny krok w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na swoim terenie. W dniu wczorajszym, Marek Mazur Burmistrz  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wraz z przedstawicielem wykonawcy robót złożyli podpisy na umowie dotyczącej przebudowy i modernizacji dwóch kluczowych ulic w miejscowości Skopanie.

Wykonawca zadania Konsorcjum: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego
M-Via spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola, Partner Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR Łukasz Marut, z siedzibą: Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów,  przeprowadzi inwestycje o wartości 4 588 068,73 zł, jej zakończenie planowane jest na II kwartał 2024 roku.

  • Pierwszym istotnym punktem umowy jest przebudowa ul. Mieleckiej. Długo oczekiwany remont ulicy łączącej miejscowości Skopanie, Dymitrów Duży i Baranów Sandomierski będzie możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
    Dzięki tej inwestycji, ul. Mielecka zostanie  zmodernizowana na długości 1809,90 mb, a prace obejmą wykonanie nowej nawierzchni jezdni i poboczy , przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę pompowni, zbiorników kanalizacji deszczowej oraz  oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika, aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych.
  • Wraz z modernizacją ul. Mieleckiej, Gmina skupi się na poprawie bezpieczeństwa na ul. Piastowskiej. W ramach zadania planowane jest wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej nawierzchni jezdni wraz z przebudową istniejących urządzeń odwadniających oraz pozostałych robót towarzyszących w celu uzyskania kompleksowego efektu związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania dotyczy odcinka o długości całkowitej 543,1 m

Poprawa infrastruktury drogowej przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców, takie jak zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój turystyki i atrakcyjność dla inwestorów, a także promowanie bardziej ekologicznych środków transportu. Dzięki takim działaniom, gmina może oczekiwać pozytywnej transformacji, stając się jeszcze bardziej atrakcyjnym i nowoczesnym miejscem do życia i działania.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
20.07.2023
Data publikacji
20.07.2023
Data modyfikacji
20.07.2023