Zakończono prace dotyczące modernizacji oraz remontu pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

Ten ważny krok został podjęty w dniu 17.11.2022 roku, kiedy to podpisano umowę z wykonawcą zadania. Dzięki niemu, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mogą teraz w pełni korzystać z wyremontowanych pomieszczeń.

Stan pomieszczeń sanitarnych Warsztatu Terapii Zajęciowej przed modernizacją nie spełniał wymogów higienicznych i bezpieczeństwa. Ponadto, zwiększone zapotrzebowanie na konsultacje psychologiczne uczestników wymusiło konieczność stworzenia dedykowanego gabinetu psychologicznego.

W ramach modernizacji uwzględniono kilka istotnych pomieszczeń, w tym łazienki, szatnie, magazyn oraz dokonano adaptacji nowego gabinetu psychologicznego. Zakres prac obejmował montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie tynków, okładzin ściennych, przebudowę ścianek działowych, przygotowanie podłoży i posadzek oraz malowanie ścian.
Efektem tych prac są pomieszczenia o najwyższych standardach, zapewniające nie tylko funkcjonalność, ale także nowoczesny wygląd. Dzięki nowym, odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniom, pracownicy oraz osoby niepełnosprawne mogą korzystać z nich w pełni.

Koszty prac związanych z tym projektem wyniosły łącznie 150 431,57 złotych. Z tej kwoty, 120 345,35 złotych zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Program wyrównania różnic między regionami III”, obszar F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowych. Pozostała część kosztów została sfinansowana przez Gminę Baranów Sandomierski.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
21.08.2023
Data publikacji
21.08.2023
Data modyfikacji
21.08.2023