Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim od 1 lipca 2021 r. realizował projekt dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Fundacje Fundusz Lokalny SMK pod tytułem „ Pamięci profesora Alfreda Majewskiego odnowiciela zamku w Baranowie Sandomierskim.”

Projekt był odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa baranowskiego w zakresie pozyskiwania informacji historycznych oraz kultywowania tradycji historycznych związanych z miejscem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działania projektowe miały na celu poznanie uczczenie pamięci profesora Majewskiego odnowiciela zamku w Baranowie Sandomierskim. Seniorzy poprzez uczestnictwo w wycieczce szlakiem zamków obronnych do Przecławia, Wiśnicza i Dębna/k Brzeska poszerzyli swoją wiedzę historyczną na temat działalności profesora Alfreda Majewskiego oraz historii zamków obronnych w Polsce.  Niesamowitą ucztą duchową były wykłady wygłoszone przez pana Adama Wójcika wkład profesora Majewskiego w odbudowę wielu zamków obronnych w Polsce. Profesor jest znany z inicjowania i przeprowadzenia rewaloryzacji szeregu zamków małopolskich (m.in. w Baranowie Sandomierskim, Pieskowej Skale, Wiśniczu, Krasiczynie, Przecławiu, Niedzicy, Suchej Beskidzkiej, Ujeździe). Pan Adam Wójcik zwrócił też uwagę na to, jak profesor z wielkim szacunkiem traktował ludzi którzy z nim współpracowali i do dzisiejszego dnia wielu mieszkańców baranowszczyzny jeszcze pamięta charyzmę i osobowość profesora, którego spotykali na uliczkach Baranowa Sandomierskiego.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
06.12.2021
Data publikacji
06.12.2021
Data modyfikacji
06.12.2021