Dobra wiadomość została nam przekazana przez Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca podczas obchodów Jubileuszu 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie  2 700 000,00 zł pozwoli na przeprowadzenie rewitalizacji budynku po byłej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej w Baranowie Sandomierskim wraz z zagospodarowaniem działki, na której się znajduje.

Przez wiele lat budynek pełnił funkcję handlowo-magazynową, gdzie prowadzony był m.in. skup owoców i warzyw od lokalnych rolników. Od połowy lat 90-tych XX w. budynek pozostawał opustoszały i stopniowo ulegał degradacji. W latach 2017-2018 wykonane zostało zadaszenie budynku, zamontowana została stolarka zewnętrzna oraz ogrodzenie działki. Ze względu na znaczne koszty inwestycji, dalsze prace przy obiekcie nie były realizowane.

Mając na względzie dotychczasowy układ funkcjonalny obiektu, jego dobrą lokalizację i dostępność dla mieszkańców Gminy, zdecydowano, że będzie on służył realizacji zadań statutowych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i zostanie przekazany do użytkowania przez zakład budżetowy Gminy, tj. Gminny Zakład Użyteczności Publicznej z siedzibą w Baranowie Sand., który obsługuje liczącą blisko 12000 mieszkańców społeczność Gminy, m.in. w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
19.09.2023
Data publikacji
19.09.2023
Data modyfikacji
19.09.2023