Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim został wyróżniony ODZNANKĄ JAKOŚCI przez Krajowe Biuro eTwinning za Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Show me the most beautiful places in your country”.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu był Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, w osobach dyrektora szkoły Pana Marka Kosiora oraz nauczyciela języka angielskiego Pani Joanny Jóźwik. Projekt był realizowany w ramach współpracy międzynarodowej w obrębie 8 krajów w ubiegłym roku szkolnym. Jak podkreśla Marek Kosior Dyrektor ZSiP w Baranowie Sandomierskim Jesteśmy dumni z przyznanego nam odznaczenia. W szczególności, że jego uzyskanie wiązało się ze spełnieniem szeregu kryteriów tj. wspieranie realizacji podstawy programowej, rozwój kompetencji cyfrowych, rozwój kompetencji kluczowych: językowej i świadomości międzykulturowej oraz umiejętności pracy zespołowej.

Warto wspomnieć, że w bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim kontynuuje międzynarodową współpracę w ramach programu eTwinning. Tym razem ze szkoła partnerską z Czech realizując projekt wymiany listownej pt. „Swap letters, make friends”.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
18.11.2021
Data publikacji
18.11.2021
Data modyfikacji
17.11.2021