Po ostrym ataku zimy, każdego dnia odbieramy wiele telefonów i odpowiadamy na liczne zapytania, oczekiwania, a nie raz pretensje spływające z terenu całej Gminy, dotyczące odśnieżania dróg i chodników.

Wobec powyższego wyjaśniamy kilka kwestii, które powodują niepotrzebne nieporozumienia:

  • Tylko część dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów Sandomierski jest na utrzymaniu Gminy.
    Na terenie naszej Gminy występują 4 kategorie dróg publicznych: droga krajowa – DK9 będąca w utrzymaniu GDDKIA, drogi wojewódzkie 872 i 985 będące w utrzymaniu Województwa Podkarpackiego, drogi powiatowe będące w utrzymaniu Powiatu Tarnobrzeskiego i wreszcie drogi gminne za utrzymanie których odpowiada Samorząd Gminy. Wyjątkiem od tej zasady jest odśnieżanie ścieżek pieszo-rowerowych przy drodze wojewódzkiej, które na mocy specjalnego porozumienia realizuje Gmina. Zatem, za utrzymanie poszczególnych kategorii dróg, odpowiadają różne podmioty. Gmina Baranów Sandomierski, utrzymanie swoich dróg wykonuje poprzez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. To pracownicy GZUP pracując na przeznaczonym do tego rodzaju prac sprzęcie, dbają o właściwe utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej. Jednocześnie, Powiat Tarnobrzeski realizuje swoje zadania w tym zakresie poprzez Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Nowej Dębie, natomiast Województwo za pośrednictwem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Najkrócej mówiąc każdy ma swój zakres zadań do realizacji i swoje podwórko do przypilnowania, stosownie do swoich zobowiązań i możliwości. Co nie zmienia faktu, że jeśli na poszczególnych drogach zauważymy niepokojące sytuacje, to Samorząd Gminy interweniuje u odpowiednich Zarządców Dróg.
  • Zima jednak nie zaskoczyła drogowców, co nie znaczy, że dysponują oni zapleczem technicznym i możliwościami zapewniającymi przejezdność  dróg bez względu na warunki atmosferyczne.
    Służby komunalne są przygotowane na działanie i osiągnięcie założonego celu w standardowych warunkach, tj. przy normalnych opadach śniegu. W takich okolicznościach pracownicy GZUP wyjeżdżają z bazy ok. godziny 2-3 w nocy i o godzinie 5-6 rano drogi gminne są odśnieżone. Zapewnienie takiego efektu w sytuacjach ekstremalnych, które występują dwa lub trzy razy w sezonie, a wielokrotnie wcale, wymagałoby zakupienia dodatkowego sprzętu i zatrudnienia dodatkowych osób, generując określone koszty. Takie działanie, pozbawione jest jednak sensu ekonomicznego, gdyż koszty wynikające z zapewnienia i utrzymania takich zasobów znacząco przewyższają ewentualne korzyści.
  • Powodem złego stanu dróg wojewódzkich w środę 14 grudnia, wcale nie był brak ich posypania solą. Wprost przeciwnie posypanie drogi solą we wtorek spowodowało wytworzenie się błota pośniegowego, którego nie zdążyły rozjeździć samochody przed mocną falą mrozu, która nadeszła w nocy z wtorku na środę, a która zamieniła błoto na przysłowiowe „kocie łby”. Należy pamiętać, że sól pracuje w maksymalnej temperaturze ok. 7°C, w niższych jej właściwości chemiczne ulegają osłabieniu lub całkowitemu zniwelowaniu.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje spowodują , że spojrzą Państwo nieco szerzej na problem odśnieżania dróg, a co najważniejsze spokojniej. Pamiętajmy, że zima rządzi się swoimi prawami i czasami nawet najlepiej wyposażone służby drogowe nie zapewnią idealnych warunków jazdy, dlatego prosimy o cierpliwość i dostosowanie sposobu jazdy do warunków panujących na drogach.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
16.12.2022
Data publikacji
16.12.2022
Data modyfikacji
16.12.2022