PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu, Sekcja Drogowa Wola Baranowska informuje o planowanym chemicznym odchwaszczaniu torów kolejowych linii szerokotorowej.

Odchwaszczanie torów kolejowych linii szerokotorowej na terenie działania Sekcji Drogowej Wola Baranowska przeprowadzone będzie na odcinku od km 137.400 mijanka Huta Deręgowska do km 274.400 stacja Gołuchów linii nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Płd.

Zabieg odchwaszczania przeprowadzony będzie w miesiącu kwiecień,  maj 2023 roku i polegał będzie na opryskiwaniu torowiska- szerokość pasa 5,00 mb przy użyciu opryskiwacza spalinowego zamontowanego na drezynie motorowej, środkiem chemicznym chwastobójczym typu Kosmik 360 SL według załączonego poniżej harmonogramu.

W związku powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zaniechanie prac polowych na terenach przyległych do torowiska i zaniechanie wypasu zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska w okresie karencji zastosowanego środka.

Terminy planowanych zabiegów mogą ulec zmianie, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. silne wiatry lub opady deszcz.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
21.04.2023
Data publikacji
21.04.2023
Data modyfikacji
21.04.2023