Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim od 1 czerwca 2022r. realizuje  inicjatywę pn.: „Od  kwiatka do ula – z pszczołą senior żyje zdrowo”. Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Wiodącym tematem inicjatywy jest rola pszczół w przyrodzie i życiu człowieka. Seniorzy poznają zagadnienia związane z życiem pszczół, ich roli w ekosystemie, wykorzystywanie produktów pszczelich w kuchni oraz apiterapia- w leczeniu osób starszych. Podczas warsztatów poznają proces produkcyjny miodu: odsklepianie plastrów, wirowanie, filtrowanie. Seniorzy „przebędą” drogę miodu od plastra do słoika oraz metody produkcji świec. Wyjazd do naturalnego gospodarstwa pasiecznego ukaże zasady prowadzenia pasieki, miodobrania, pracy pszczelarza od zaplecza oraz słodkich smaków Roztocza w słoiczkach miodu. Pokaz filmów edukacyjnych- rola i znaczenie pszczół w życiu człowieka „Dbajmy o pszczoły”. Seniorzy założą łączki kwietne– jako oaza dla pszczół i innych pożytecznych owadów zapylających. Efektem inicjatywy będzie zarażenie seniorów i społeczeństwa zamiłowaniem do pszczół, docenienie ich roli w życiu człowieka. Świadoma ochrona owadów zapylających, dążenie do zachowania bioróżnorodności. Inspirowanie wszystkich do tworzenia łączki kwiatowej, świadomość tego co mamy dzięki pracy pszczół, ich znaczenie  w rolnictwie, uprawie owoców, jak wiele od tych owadów zależy i jak wielką pracę wykonują. Zwrócenie uwagi na przyczyny spadku populacji pszczół poprzez  niewłaściwe stosowanie nawozów, środków ochrony roślin w rolnictwie, skażenie gleby i powietrza. Dowiedzą się jaka jest  rola pszczół, ich sytuacji oraz o tym, jak można im pomóc.

 

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
06.06.2022
Data publikacji
06.06.2022
Data modyfikacji
06.06.2022