Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Ślęzaki.

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Ślęzaki  w ramach  nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B w punkcie pobrania, oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe zakresie monitoringu parametrów grupy A i monitoringu parametrów chemicznych stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Ślęzaki.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
19.07.2021
Data publikacji
19.07.2021
Data modyfikacji
19.07.2021