Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Ślęzaki.

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Ślęzaki  w ramach  nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B w punkcie pobrania, oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe zakresie monitoringu parametrów grupy A i monitoringu parametrów chemicznych stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Ślęzaki.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
11.07.2023
Data publikacji
11.07.2023
Data modyfikacji
11.07.2023