Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Baranów Sandomierski i wodociągu Ślęzaki.

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Baranów Sandomierski  w ramach  nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie monitoringu parametrów grupy A w punkcie pobrania, oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe zakresie monitoringu parametrów grupy B i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Baranów Sandomierski.

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Ślęzaki w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe zakresie monitoringu parametrów grupy A, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Ślęzaki.

Treść decyzji dostępna poniżej.

Decyzja Baranów Sandomierski

Decyzja Ślęzaki

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
11.04.2024
Data publikacji
11.04.2024
Data modyfikacji
11.04.2024