Za nami posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pod kierownictwem Marka Barszcza Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podczas ostatniego spotkania  podsumował m.in. działania w 2022 roku.

Dokonano analizy zdarzeń i innych zagrożeń jakie miały miejsce na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ubiegłym roku, przedstawiono informacje na temat pomocy udzielonej mieszkańcom naszej Gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sand. w okresie zimowym 2022/2023, a także podsumowano akcję Zima 2022/2023.

Ponadto podczas spotkania omówiono temat zagrożenia powodziowego na terenie Gminy, w tym miejscu Marek Barszcz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przekazał uczestnikom posiedzenia informacje o trwających pracach remontowych na wałach Babulówki od Baranowa Sandomierskiego, aż do granicy z Gminą Padew Narodowa.  Podjęto także temat ,,Akcji Stop wypalaniu traw”, gdzie Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP  dh Józef Bereski podkreślał ważną rolę działań prewencyjnych w tym zakresie. Warto dodać, ze po raz kolejny podczas posiedzenia poruszony został problem bezpańskich psów, który jest niezwykle kosztowny.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
06.04.2023
Data publikacji
06.04.2023
Data modyfikacji
05.04.2023