Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu” realizowane jest w ramach udzielonego wsparcia bezzwrotnego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”

Cel przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie efektywności energetycznej obiektu lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnego źródła ciepła bardziej ekologiczną alternatywą

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt zakłada głęboką modernizację energetyczną budynku w zakresie:

 • docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu
 • docieplenie ścian na gruncie
 • docieplenie ścian na gruncie – piwnica
 • docieplenie podłogi na gruncie
 • docieplenie stropu
 • wymiana okien zewnętrznych
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • montaż gruntowej pompy cieplnej wraz z buforem wodnym oraz automatyki pogodowej
 • wymiana instalacji c.o. (wymiana grzejników, rur, armatury oraz montaż zaworów termostatycznych)
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją ciepła
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne typu led.

W ramach zadania zaplanowano również działania promocyjno-informacyjne

 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 08.01.2024 r. – 25.11.2024 r.

 

Całkowita wartość: 3 838 602,44 zł (zgodnie z umową o objęcie wsparciem), w tym:

Wartość dofinansowania z UE: 3 119 188,98 zł

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
11.04.2024
Data publikacji
11.04.2024
Data modyfikacji
30.04.2024