Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Zakres rzeczowy zadania:

Utworzenie żłobka na parterze w wydzielonej części Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

Żłobek będzie składać się z następujących pomieszczeń:

 • Hall/ przedsionek o powierzchni
 • Szatnia o powierzchni:
 • Sala zabaw o powierzchni:
 • korytarz o powierzchni:
 • Rozdzielnia posiłków o powierzchni
 • Magazynek i pomieszczenie biurowe o powierzchni
 • łazienka o powierzchni

Zakres prac obejmuje:

 • roboty budowlane (roboty wyburzeniowe i demontażowe, roboty konstrukcyjne i murowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe)
 • instalacje sanitarne (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, biały montaż, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja klimatyzacji)
 • instalacje elektryczne (demontaże, ułożenie kabli i przewodów, montaż opraw i łączników, pomiary elektryczne, naprawy i malowanie po bruzdach)
 • zakup wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń żłobka, tj. sali zabaw, szatni, rozdzielni posiłków, łazienki, magazynka i pomieszczenia biurowego
 • dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz ogrodzenia placu zabaw

Grupy docelowe: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie

Cel projektu: utworzenie 20 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy

Efekty, rezultaty projektu:

 • utworzenie instytucji opiekuńczo-edukacyjnej dla dzieci do lat 3
 • liczba miejsc w żłobku – 20 miejsc
 • umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej
 • wsparcie Gminy Baranów Sandomierski w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnej dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności
 • zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągniecia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej

Wartość zadania: 608 784,41 zł

Wartość dofinansowania z UE: 561 802,52 zł

#FunduszeUE  #NextGenerationEU

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
23.11.2023
Data publikacji
23.11.2023
Data modyfikacji
07.12.2023