Mapa aktywności jest to lista organizacji pozarządowych czynnie działających na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Ma ona służyć urzędowi, mieszkańcom oraz samym organizacjom. Dzięki niej wszyscy zainteresowani mogą zorientować się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej itp. Mamy nadzieję, że mapa ta przyczyni się do stałych i lepszych kontaktów samorządu lokalnego z organizacjami oraz pozwoli na pełniejsze wykorzystanie przez gminę zasobów organizacji. Przypominamy również w tym miejscu, że lista ta jest podstawą dla samorzadu gminnego do ustalania liczby podmiotów zainteresowanych konsultacjami w ważnych spraw społecznych. Informujemy wszystkich, że ankiety dotyczące zamieszczania organizacji na poniższej liście, zostały dostarczone wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Baranów Sandomierski wraz z informacją czemu ma służyć ta ankieta i co oznacza jej wypełnienie zarówno dla samorzadu jak i samej organizacji. Ankiety były wypełniane dobrowolnie i dostarczane przez przedstawicieli organizacji do wyznaczonej osoby z urzędu. Obecność organizacji lub jej brak na poniższej liście świadczy o zaangażowaniu i aktywności organizacji w życiu społecznym Gminy.

Wszystkie organizacje pozarządowe, które jeszcze nie znalazły się na tej liście a chciałyby współpracować z samorządem gminnym i otrzymywać informacje, proszone są o wypełnienie tej ankiety i przekazanie do urzędu na stanowisko promocji Gminy

„MAPA AKTYWNOŚCI” ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nazwa organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Wisan”

Adres siedziby:
Skopanie 166
39-450 Baranów Sandomierski
Data rejestracji:
24.11.1999

Zakres działalności:
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów. Angażowanie do wszelkich form aktywności ruchowej, gir i zabaw. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Gminy.

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe

Osoba kierująca organizacją:
Witold Kryszpin

Dane teleadresowe:
Tel. 015 812 15 01


Nazwa organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Start”

Adres siedziby:
Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Ul. Szkolna 4
Wola Baranowska
39-450 Baranów Sandomierski

Data rejestracji:
17.11.1999

Zakres działalności:
Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psycho-fizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia. Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i sympatyków klubu. Aktywne uczestnictwo w organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

Status prawny organizacji:
Stow. Kultury Fizycznej

Osoba kierująca organizacją:
Robert Zarzycki

Numer KRS lub innego rejestru:
OZ.III-4125/11/99


Nazwa organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Iskierka”

Adres siedziby:
Zespół Szkół i Placówek Publiczna Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim
Ul. Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski

Data rejestracji:
25.09.1997

Zakres działalności:
Organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe


Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego „ARKADIA”

Adres siedziby:
Ul. Fabryczna 37
39-450 Baranów Sandomierski

Data rejestracji:
31.03.2005

Zakres działalności:

Stowarzyszenie działa na teranie Baranowa Sandomierskiego. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 31.03.2005 roku. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią, stanem i rozwojem miasta i gminy Baranów Sandomierski oraz ziem powiatu tarnobrzeskiego. Wyznaczyło sobie kilkanaście zadań, które zamierza realizować.

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie

Osoba kierująca organizacją:
Tomasz Pruś

Numer KRS lub innego rejestru:
231578

Dane teleadresowe:
Tel.


Nazwa organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Baranowiak”

Adres siedziby:
Zespół Szkół i Placówek Publiczne Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim
Ul. Kościuszki 6

Data rejestracji:
31.10.2000

Zakres działalności:
Organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe

Osoba kierująca organizacją:
Dorota Krzemień-Barszcz


Nazwa organizacji:
Klub Sportowy „Lasowiak”

Adres siedziby:
Wola Baranowska
39-450 Baranów Sandomierski

Data rejestracji:
20.03.2000

Zakres działalności:
Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, dzieci i dorosłych. Współdziałanie z władzami w zakresie organizacji imprez okolicznościowych. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych. Organizowanie zawodów i imprez sportowych.

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe

Osoba kierująca organizacją:
Hyla Marcin


Nazwa organizacji:
Polski Związek Działkowców

Adres siedziby:
Zarząd POD „Wisan”
Skopanie
39-450 Baranów Sandomierski

Data rejestracji:
1974

Zakres działalności:
Zakładanie i prowadzenie pracowniczych ogródków działkowych, zapewnienie rodzinom aktywnego wypoczynku. Propagowanie w społeczeństwie idei ruchu ogrodnictwa dla rodzin, mieszkańców miast i wsi. Propagowanie racjonalnego wykorzystywania gruntów. Cele swe związek realizuje poprzez współpracę z samorządem gminnym, zakładami pracy raz innymi instytucjami i organizacjami.

Status prawny organizacji:
Organizacja społeczna

Osoba kierująca organizacją:
Edward Rusin

Numer KRS lub innego rejestru:
A-XLII-44-5269


Nazwa organizacji:
Parafialny Klub Sportowy „WISŁA”

Adres siedziby:
Stadion Sportowy P.K.S. „WISŁA” w Baranowie Sandomierskim
ul. Fabryczna
39-450 Baranów Sandomierski

Data rejestracji:
26.11.1993

Zakres działalności:
Propagowanie i wdrażanie kultury fizycznej w postaci prowadzenia treningów i organizowania zawodów sportowych dla młodzieży i osób dorosłych. Klub jest zgłoszony do rozgrywek piłki nożnej juniorów i seniorów w klasie „A”.

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe

Osoba kierująca organizacją:
Krzysztof Solarski


Nazwa organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy przy OSP Siedleszczany

Adres siedziby:
Uczniowski Klub Sportowy  w Siedleszczanach
Siedleszczany 39
39-450 Baranów Sandomierski

Data rejestracji:
11.07.2003

Zakres działalności:
Podejmowanie inicjatyw kulturalno-społecznych oraz z zakresu krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz organizacji ich czasu wolnego i zwiekszania integracji. Dominującą dziedziną jest nordic walking i turystyka wodna

Największe, dotychczasowe osiągnięcia to: Stworzenie  i wyposażenie siłowni i klubo-swietlicy, stworzenie i współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych m.in. I turniej Piłki Nożej Strażaków o Puchar P{rezesa ZOPRP Powiatu Tarnobrzeskiego Zawodów na Największego siłacza Powiatu Tarnobrzeskiego – POWER SPORT STRONG 2005,Nadwiślanski Rajd Nordic Walking

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe

Osoba kierująca organizacją:
Renarda Czekańska

Numer KRS lub innego rejestru:
17 Starostwo

Dane teleadresowe:
mail:  vegetus@wp.pl
facebook: UKS Siedleszczany nordic walking


Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej i Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie Baranów Sandomierski  „SOKÓŁ”

Adres siedziby:

Ul. Fabryczna 37, 39-450 Baranów Sandomierski

Data rejestracji:

09.06.2003

Zakres działalności:

Aktywizacja  społeczności lokalnej  na rzecz życia społeczno – kulturalnego gminy Baranów Sandomierski. Stowarzyszenie liczy 26 członków. Najważniejsze działania:
– Od 2003 roku _Pomoc najuboższym studentom z terenu naszej gminy, organizacja współzawodnictwa  i promocja nauki poprzez konkurs „Najlepsza Trójka”
– Od 2004 roku – Organizacja akcji charytatywnej i balu karnawałowego na rzecz Hospicjum w Tarnobrzegu.
Ponadto pomoc na rzecz potrzebujących , pozyskiwanie środków z dostępnych funduszy w ramach realizacji projektów w 2006 roku (55 tys. zł)

Status prawny organizacji:

Stowarzyszenie

Osoba kierująca organizacją:
Malgorzata Król

Data aktualizacji danych:

29.11.2007

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
24.11.2020