Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+ 02-02-2021

Nowy  okres świadczeniowy rozpoczyna się 1  czerwca 2021 r. i będzie trwał do 31 maja 2022 roku. Aby  otrzymać  świadczenie  wychowawcze  z  programu  „Rodzina  500+”  właśnie  na  ten  nowy  okres  i  tym  samym kontynuować pobieranie świadczenia należy złożyć w terminie nowy wniosek. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 lutego 2021 r. online przez stronę Ministerstwa  Rodziny  empatia.mrpips.gov.pl,  przez  bankowość  elektroniczną  lub  przez  portal  PUE  ZUS,  a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem  poczty.     Kto otrzyma świadczenie? Program   „Rodzina   500+”   to   systemowe   wsparcie   poskich  rodzin.  Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  przede wszystkim  matce  lub  ojcu  dziecka,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  (czyli  osobie  faktycznie  opiekującej  się  dzieckiem,  jeżeli  wystąpiła  z  wnioskiem  do  sądu  opiekuńczego  o  przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka  oraz –  w określonych,  nielicznych  przypadkach  –  dyrektor  domu  pomocy  społecznej. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja  finansowa  rodziny.     Więcej szczegółowych informacji mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w pokoju nr 17, tel: 811-85-81 (wew: 113)   Do pobrania także ulotka informacyjna

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
02.02.2021
Data publikacji
02.02.2021
Data modyfikacji
22.03.2021