Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach otrzymało dotację na realizację projektu grantowego dot. zakupu wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.

Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zrealizowało zadanie związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego pn.: „Doposażenie kuchni w Centrum Rekreacji w Durdach w celu promocji produktów lokalnych”. W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń z dozownikami i pompą spustową GT- 510 B DD z podstawą PZ2 oraz zmiękczaczem automatycznym do kuchni w Centrum Rekreacji w Durdach.  Zmywarka jest wyposażona w  trzy kosze na talerze oraz  kosz na sztućce. Zakup  sprzętu przyczyni się do dużo lepszej organizacji pracy, zachowania wymogów sanitarnych oraz znacznie skróci czas mycia. Wartość zadania 7 990,00 zł 100%. Wysokość dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych Zadanie zrealizowane zostało na podstawie podpisanej umowy w dniu 11 stycznia 2021r. z Lasowiacką Grupą Działania o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.     

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
22.02.2021
Data publikacji
22.02.2021
Data modyfikacji
01.04.2021