W grudniu 2021 roku Gmina Baranów Sandomierski zakończyła realizację kolejnej inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo na drogach.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy zakończono kolejne zadanie zwiększającej bezpieczeństwo na drogach. Zadanie dotyczyło wykonania oświetlenia w Woli Baranowskiej, które zostało zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Dokumentację projektową opracowano jesienią 2021 roku, podejmując kolejne kroki wykonawca zadania
w grudniu dokonał budowy odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Holendry w Woli Baranowskiej w ciągu drogi powiatowej w kierunku Ślęzaków.

Inwestycje wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne i Teletechniczne  Jacek Policht z terenu Gminy Baranów Sandomierski wykonując kompleksowo całe zadanie. W zakresie tym było wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zasilania kablowego i montaż  trzech słupów oświetleniowych z lampami typu LED.

Całkowita wartość robót, pochodząca z budżetu Sołectwa Wola Baranowska i Gminy Baranów Sandomierski  wyniosła 29 520,00 zł brutto.

Warto wspomnieć, że w okresie jesienno-zimowym widoczność i używanie odpowiednich elementów odblaskowych na drogach jest szczególnie ważne. W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski o stosowanie odpowiednich  zasad i używanie elementów odblaskowych na drogach, co wpłynie w znaczący sposób na nasze bezpieczeństwo.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
19.01.2022
Data publikacji
19.01.2022
Data modyfikacji
20.01.2022