W ostatnich dniach zakończono prace związane z remontem i wyposażeniem szatni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim

Dobiegły końca kolejne działania we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach powstałej w 2019 roku inicjatywy Uniwersytetu Samorządności.

W bieżącym roku Gmina Baranów Sandomierski pozyskała środki na realizację zadania pn.: „Remont i wyposażenie szatni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

W zakresie prac remontowych znalazły się takie roboty jak:

  • demontaż starej boazerii,
  • przegląd i naprawa istniejącego parkietu,
  • malowanie ścian,
  • wymiana drzwi oraz opraw oświetleniowych.

Dodatkowo pomieszczenie to zostało wyposażone w wieszaki oraz ladę szatniową, dzięki czemu stało się w pełni funkcyjną szatnią, która pozwoli na swobodne uczestnictwo mieszkańców w zaplanowanych na rok 2022 formach edukacyjnych, tj. warsztatach, szkoleniach itp., realizowanych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, jak również będzie służyć przez kolejne, długie lata.

Przypomnijmy, że wyremontowana szatnia jest integralną częścią sali kameralnej, którą udało się wyremontować w 2019 roku dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, stwarzając tym samym warunki umożliwiające przeprowadzenie zakładanych form edukacyjnych, tj. szkoleń, kursów, warsztatów mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie samorządności i aktywności społecznej.

Ogólna wartość zadania to kwota 14 500,00 zł brutto. Pomoc finansowa w kwocie 5 000,00 zł została udzielona Gminie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na realizacje I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
27.10.2021
Data publikacji
27.10.2021
Data modyfikacji
28.10.2021