Staraniem Radnego Rady Miejskiej Pana Tadeusz Kaczaka oraz Samorządu Gminy dobiegły prace związane z z termomodernizacją, rozbudową i przebudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślęzakach.  Odnowiony budynek przyciąga uwagę mieszkańców i zachwyca swoją funkcjonalnością.

Jakie prace zostały wykonane w ramach inwestycji?

W ramach inwestycji została przeprowadzona termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku remizy.  Na całym obiekcie wykonano nową w elewację, instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną. Wokół budynku wykonano opaski z kostki brukowej, schody zewnętrzne, dojścia, chodniki i zjazdy. Front budynku zdobi nowoczesna okładzina ścian, na której widnieje ozdobny napis ,,OSP Ślęzaki”.

Nie sposób nie wspomnieć o części wewnątrz budynku, która również została odnowiona. Na sali reprezentacyjnej wykonano m.in. sufit podwieszany, posadzkę z płytek ceramicznych, jak również wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Z kolei w części zaplecza socjalnego wykonano okładziny ścian i posadzki, zainstalowano osprzęt sanitarny i elektryczny. Ponadto w części przeznaczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej wykonano kanał technologicznych, betonową posadzkę przemysłową oraz okładziny ścian z tynku żywicznego.
W całym obiekcie wykonano malowanie ścian i sufitów.

Inwestycja niesie ze sobą wiele korzyści…
Inwestycja zdecydowanie poprawiła standard działalności operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej. W chwili obecnej oddany do użytkowania obiekt zapewnia również nowe funkcje, tj. dom ludowy i siedziba organizacji pozarządowych, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora, służące integracji, wspieraniu rozwoju kulturalnego i postaw obywatelskich.

Wartość wykonanych robót wyniosła 943 899,00 zł. Wykonawcą zadania była firma GRESBUD Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Wójcik.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
06.10.2022
Data publikacji
06.10.2022
Data modyfikacji
06.10.2022