Od 1 marca 2016 roku mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Informujemy jednak, że do odwołania zawieszone są osobiste porady w punktach NPP, w związku z powyższym zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Działając na podstawie Komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020r., wydanego w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), w którym poinformowano o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020r. poz. 2232), informuję, iż podtrzymuję ogłoszone w Komunikacie z dnia 13 marca 2020r. zawieszenie udzielania osobiście porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego do odwołania; nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail), według harmonogramu działania danego punktu. Osoba uprawniona, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez telefon lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) powinna:

  1. złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z załączonym poniżej wzorem na jeden z podanych adresów e-mail:

nowadeba.pomoc@tarnobrzeski.pl

baranow.pomoc@tarnobrzeski.pl

ug@gminagorzyce.pl

grebow.pomoc@tarnobrzeski.pl

  1. skontaktować się telefonicznie w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, w celu umówienia dogodnego terminu, w którym może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pod numerem telefonu:

Gorzyce – 15 836 20 75;

Grębów – 15 811 27 15

Baranów Sandomierski – 15 811 85 81

Nowa Dęba – 15 846 26 71

Jednocześnie informuję, że wszelkich informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji pod numerem telefonu: 15 822 39 22 wew. 220

Informacja o przywróceniu udzielania osobiście bezpłatnych porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu oraz w Punktach NPP/NPO.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i przekazanie drogą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu na e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl

Radcowie i adwokaci udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

w Nowej Dębie i Baranowie Sandomierskim w 2021roku:

  1. Robert Charszlak – radca prawny,  tel. 791 – 511 – 449         

email: robertcharszlak@gmail.com                                

  1. Karolina Golik – adwokat,  tel. 600 – 464 – 471          

 email: kancelaria.golik@ gmail.com                                

  1. Katarzyna Markiewicz – radca prawny, mediator  , tel. 501 – 395 – 189           

 email: k.markiewicz1@onet.pl

  1. Grzegorz Sarzyński – adwokat, mediator , tel. 662 – 742– 432        

email: grzegorz.sarzynski @adwokatura.pl

Osoby do kontaktów roboczych w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu:

Jacek Hynowski – Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych Promocji                                  

 tel. 15 822 – 39 – 22 wew. 220, email: kierownik.oswiata@tarnobrzeski.pl

Edyta Grochola – Główny specjalista w Referacie Oświaty, Zdrowia Spraw Społecznych i Promocji            

 tel. 15 822 – 39 – 22 wew. 220, email: pozarzadowe@tarnobrzeski.pl

Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy oraz niezbędne dokumenty do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
08.01.2021
Data publikacji
08.01.2021
Data modyfikacji
08.04.2021