1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 realizowany przez Główny Urząd Statystyczny, a już teraz można zgłaszać kandydaturę na rachmistrza spisowego.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w Spisie jest obowiązkowy co wynika z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Badanie realizowane jest przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat.

Spisem objęci są:

 • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy jak i cudzoziemcy,
 • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą

W spisie można wziąć udział internetowo, w tym celu należy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Osoby, które nie mają możliwości spisać się online mogą zrobić to osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy, na ten czas wydzielone będą specjalne stanowiska i osoby, które pomogą w samospisie tzw. rachmistrzowie spisowi.

Nabór na rachmistrzów spisowych ruszył 1 lutego br., aby nim zostać należy  pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj i zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  • płeć;
  • wiek;
  • adres zamieszkania;
  • stan cywilny;
  • kraj urodzenia;
  • kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  • lokalizacja miejsca pracy;
  • rodzaj działalności zakładu pracy;
  • zawód wykonywany;
  • status zatrudnienia;
  • wymiar czasu pracy;
  • rodzaj źródła utrzymania osób;
  • rodzaje pobieranych świadczeń.
 3. Poziom wykształcenia.
 4. Niepełnosprawność:
  • samoocena niepełnosprawności;
  • prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  • stopień niepełnosprawności;
  • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  • okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  • miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  • miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  • rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  • kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
  • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  • wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  • tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  • stan zamieszkania mieszkania;
  • własność mieszkania;
  • liczba osób w mieszkaniu;
  • powierzchnia użytkowa mieszkania;
  • liczba izb w mieszkaniu;
  • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  • rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  • stan zamieszkania budynku;
  • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  • liczba izb w budynku;
  • własność budynku;
  • liczba mieszkań w budynku;
  • rok wybudowania budynku.

Podczas spisu obejmuje ustawowa gwarancja ochrony Twoich danych, dlatego nasze dane przekazywane online lub rachmistrzowi są całkowicie bezpieczne.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
04.02.2021
Data publikacji
04.02.2021
Data modyfikacji
22.03.2021