1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, by upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W tym dniu w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Na stronach IPN czytamy, że zdecydowanego poparcia idei Dnia Pamięci udzielał Prezydent Lech Kaczyński. To on ostatecznie skierował w lutym 2010 roku do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. W uzasadnieniu tego projektu pisało: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Po wieloletnim okresie milczenia, który trwał aż do roku 2011, rozpoczął się proces przywracania ich publicznej pamięci. Nagłaśnianie niezłomnej postawy patriotycznej polskich żołnierzy walczących w podziemiach o niepodległość Polski.  Do dziś powstało na temat Żołnierzy Wyklętych wiele opracowań książkowych, monografii i życiorysów. W Jednej z nich wydanej przez IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk pisze: „Dzieje Polski i Polaków ostatnich dwóch stuleci to historia walk kolejnych pokoleń o niepodległość Państwa i wolność jego obywateli. Rytm naszych losów odmierzały daty krwawo tłumionych przez okupantów narodowych powstań, których uczestnicy stale i niezmiennie odwoływali się do insurekcyjnej tradycji przodków. W 1944 roku na długą i zaszczytną drogę powstańczych zrywów weszli wychowani i ukształtowani w patriotycznej atmosferze II Rzeczypospolitej Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni. W ich szeregi przez następne 10 lat wstąpiło od 120-180 tysięcy ludzi zdecydowanych na nierówną walkę, w której zwyciężyć nie mogli. Największą antykomunistyczną armię Europy zniszczył przede wszystkim bezprzykładny terror stosowany na masową skalę przez sowieckie jednostki specjalne i współpracujący z nimi komunistyczny aparat represji. Po latach trwania systemu politycznego zniewolenia Polski i zmowy milczenia o niezłomnych bohaterach nie nazwanego jeszcze powstania nadszedł czas Żołnierzy Niezłomnych. Wyklęci przez komunistów oraz część współczesnego świata medialnego i naukowego powracają z niepamięci na którą skazali ich oprawcy i ich sojusznicy. Przypominają o swym istnieniu dzięki odnalezieniu w całej Polsce dołów śmierci – zrzucając z siebie kłamliwe brzemię trwającej kilkadziesiąt lat czarnej propagandy. Ich powrót wyznacza dziś szczególny przebieg obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i niezliczone, powstałe głównie z inicjatywy urodzonych po 1989 roku młodych Polaków, formy ich upamiętnienia w postaci: wydawnictw, koncertów, marszów, biegów, konkursów, rajdów, murali, konkursów plastycznych, przeglądów filmowych, audycji radiowych czy publikacji internetowych.    W czasach pandemii tegoroczne obchody przybrały nieco inną formę. Mimo to zachęcamy do włączania się w obchody Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, bez wychodzenia z domu, w formie online, materiałów edukacyjnych, audycji radiowych czy transmisji koncertów.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
01.03.2021
Data publikacji
01.03.2021
Data modyfikacji
31.03.2021