W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy projektem pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”, termin naboru wniosków o dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został przedłużony do dnia 31.03.2022r.

Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Z dofinansowania będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe z terenu Gminy Baranów Sandomierski , które nie mają możliwości podłączenia do ogólnospławnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz w siedzibie Urzędu. Lista gospodarstw domowych kwalifikujących się do dofinansowania, ustalana będzie w oparciu o ilość osób wykazanych w deklaracji śmieciowej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do dnia 31.03.2022 r.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w referacie Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, tel. 15 811 85 81, wew. 120.

Formularz wniosku dostępny poniżej.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
22.03.2022
Data publikacji
22.03.2022
Data modyfikacji
22.03.2022