13 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skopaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom III Gminnego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „MOJA GMINA – MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ” zorganizowanego z okazji
105 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Celem konkursu było:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród najmłodszych.
2. Wzbudzenie zainteresowania swoją Gminą – Baranów Sandomierski.
3. Rozbudzanie poczucia tożsamości ze swoim miejscem zamieszkania.
4. Budowanie szacunku wobec Ojczyzny.
5. Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez plastyczne środki wyrazu.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy – pan Marek Mazur.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I – IV z terenu naszej gminy.
Do organizatorów wpłynęło 45 prac ze szkół: Baranowa Sandomierskiego, Dąbrowicy, Ślęzaków, Woli Baranowskiej, Durdów i Skopania. Ich autorzy wykazali się dużą kreatywnością, wyobraźnią, pomysłowością, poczuciem estetyki, a przede wszystkim ogromną wiedzą na temat swojej miejscowości oraz swojej Gminy – Baranów Sandomierski.

Młodzi artyści oceniani byli w czterech kategoriach wiekowych: kl. 1, kl.2, kl. 3, kl.4.
Przy ocenie prac konkursowych jury kierowało się następującymi kryteriami:
– zgodność z tematem,
– pomysłowość i oryginalność autora,
– wysiłek włożony w wykonanie pracy,
– technika wykonania,
– walory estetyczne.
Rozdaniu nagród towarzyszyła galeria prac konkursowych.
Ponadto jury i organizatorzy zwrócili uwagę na wysoki poziom prac plastycznych oraz różnorodność technik wykonania (wydzieranka, wycinanka, pastele suche, olejne, colage itp.)

WYNIKI KONKURSU
Klasa 1

I miejsce – Magdalena Lis, SP Wola Baranowska
II miejsce -Amelia Gancarz, SP Ślęzaki
II miejsce – Wiktor Sroczyński, SP Wola Baranowska
III miejsce – Marika Ogiba , SP Baranów Sandomierski
III miejsce- Fabian Marek, SP Dąbrowica
Wyróżnienia:
Lena Jacek, SP Skopanie
Karolina Lulek, SP Skopanie

Klasa 2
I miejsce – Magdalena Baran, SP Durdy
I miejsce – Julia Abram, SP Ślęzaki
II miejsce – Bartosz Cichoń, SP Ślęzaki
III miejsce – Weronika Rzeszut, SP Dąbrowica
Wyróżnienia:
Małgorzata Dobrowolska, SP Skopanie

Klasa 3
I miejsce – Natalia Dobrowolska, SP Skopanie
II miejsce – Julia Kłos, SP Dąbrowica
II miejsce – Iga Dobosz, SP Dąbrowica
III miejsce- Oliwier Mrozik, SP Durdy
Wyróżnienia:
Piotr Tomanek, SP Skopanie
Maja Gońska, SP Skopanie

Klasa 4
I miejsce – Nadia Kraciuk, SP Ślęzaki
II miejsce – Maria Mazur, SP Wola Baranowska
III miejsce – Miłosz Marek, SP Dąbrowica

Wyróżnienia:
Lena Sudoł, SP Ślęzaki
Lena Barszcz, SP Baranów Sandomierski
Liliana Piechota, SP Wola Baranowska

Zwycięzcy i uczniowie wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy podziękowania
i drobne upominki. Galerię prac konkursowych można było podziwiać na wystawie w szkole. Aktualnie prace plastyczne można zobaczyć w budynku Urzędu gminy oraz poniżej.
Wszystkim młodym artystom dziękujemy i gratulujemy.

źródło: Zespół Szkół w Skopaniu

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
14.11.2023
Data publikacji
14.11.2023
Data modyfikacji
14.11.2023