Modernizacji linii elektroenergetycznej 27-01-2021 Istniejące linie 400 kV Połaniec – Rzeszów i 220 kV Połaniec – Chmielów powstały w latach  70 i 80 ubiegłego wieku. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe kwalifikują się do wymiany.   Przebieg linii, podobnie jak ich napięcie, pozostaną bez zmian. Przeprowadzone prace będą obejmować zawieszenie nowego przewodu odgromowego, który zabezpieczy linie przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy i prace konserwacyjne na słupach. Celem zaplanowanych prac jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania linii, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.   Konieczność ingerencji w nieruchomości prywatne będzie niewielka. Podczas realizacji prac, wejście na działki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum – nowy przewód będzie wciągany przy pomocy przewodu istniejącego.   Informujemy, iż przed rozpoczęciem prac właściciele tych działek, na których prowadzone będą prace, zostaną poinformowani o przeprowadzanych pracach oraz zaproszeni na spotkanie w celu podpisania stosownych dokumentów. Firma zobowiązuje się w nich m.in. do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Dokładna wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzony zostanie protokół, w którym odnotowane zostaną wszystkie powstałe szkody wraz z określeniem kwoty rekompensaty. Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia, ewentualnie przy wsparciu rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operat szacunkowy.   Podczas spotkań przedstawicieli firmy wykonującej zadanie z właścicielami działek, ustalone zostaną również warunki wejścia na nieruchomość. Właścicielom działek zostanie zaprezentowany plan i harmonogram pracy na ich terenie. Podobne uzgodnienia prowadzone będą z właścicielami tych działek, przez które firma będzie chcieła jedynie przejechać.   Całe przedsięwzięcie zostało zlecone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – spółkę Skarbu Państwa, która odpowiada ze bezpieczeństwo energetyczne kraju. Generalnym wykonawcą jest firma ENPROM Sp. z o.o., mająca wieloletnie doświadczenie przy realizacji inwestycji z zakresu elektroenergetyki.   Rozpoczęcie prac w zakresie wymiany przewodów odgromowych planowane jest na wrzesień 2021 r. Zakończenie wszelkich robót budowlanych zaplanowano na listopad 2021 r.   Poniżej przedstawiamy mapkę przedstawiającą trasę linii energetycznej:

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.01.2021
Data publikacji
27.01.2021
Data modyfikacji
22.03.2021