MDP z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Bezpieczeństwo mojej gminy – historia, teraźniejszość, przyszłość”.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem Rządowego Programu jest wzmocnienie roli młodzieżowych drużyn pożarniczych,
w szczególności w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozwój w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej lub Państwowej Straży Pożarnej w dorosłym życiu.

Na co można wykorzystać dotację?

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które otrzymały dotację mogą przeznaczyć środki finansowe na:

  • zakup sprzętu
  • zakup umundurowania i wyposażenia osobistego
  • zakup sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego podczas szkolenia członków MDP

Wśród dotowanych znalazło się pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, a wśród nich:

MDP Knapy – 10 000,00 zł

MDP Ślęzaki – 10 000,00 zł

MDP Durdy – 6 000,00 zł

MDP Marki – 6 000,00 zł

MDP Suchorzów – 6 000,00 zł

Jesteśmy przekonani, że otrzymane dotacje pozwolą na rozwój młodych strażaków, a tym samym zwiększy się zainteresowanie przynależności do tego typu organizacji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
12.10.2022
Data publikacji
12.10.2022
Data modyfikacji
12.10.2022