Od dziś (22.04.2022r.) do 12 maja 2022r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie nowej działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r. życia, w ramach projektu „Młodzi samodzielni”.

Celem projektu jest wzrost poziomu samozatrudnialności u 110 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia z terenu województwa podkarpackiego do 30.06.2023 r., poprzez utworzenie min. 100 miejsc pracy ze środków EFS na podjęcie działalności gospodarczej wśród osób młodych. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  1. w wieku 18 – 29 lat (włącznie),
  2. mieszkające bądź uczące się (zaocznie) na terenie woj. podkarpackiego,
  3. bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

Kandydaci muszą spełniać łącznie powyższe kryteria.

Wsparcie finansowe wynosi blisko 40 tys. zł (23.050 zł dotacja na uruchomienie działalności oraz 16.800 zł wsparcie pomostowe)

Wsparcie merytoryczne obejmuje doradztwo oraz szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty zgłoszeniowe zamieszczone są na stronach internetowych:

www.mlodzisamodzielni.pl

www.caritas.przemyska.pl/ms-o-projekcie/

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
22.04.2022
Data publikacji
22.04.2022
Data modyfikacji
22.04.2022