Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu przekazuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z zakresu poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Stosowne oświadczenie osoba uprawniona składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przed uzyskaniem pomocy prawnej.

Szczegółowa lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się poniżej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
04.01.2022
Data publikacji
04.01.2022
Data modyfikacji
04.01.2022