Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza naborów wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych projektów konkursowych.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków trwa do 29.07.2022r.

Szczegóły dotyczące naborów przedstawiamy poniżej:

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022
(Przedsięwzięcie I.3.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD. / zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej.)

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022

(Przedsięwzięcie III.1.1.Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Wnioski w ramach konkursu należy składać w siedzibie Biurze Zamiejscowym Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Plac Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.. w terminie od 30 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
29.06.2022
Data publikacji
29.06.2022
Data modyfikacji
29.06.2022