Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza naborów wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków trwa do do 13 stycznia 2023 r.

Szczegóły dotyczące naborów przedstawiamy poniżej:

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023
(Przedsięwzięcie I.2.3 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne/ zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej.)

Wnioski w ramach konkursu należy składać w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00. w terminie od 30 grudnia 2022 r. do 13 stycznia 2023 r.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
19.12.2022
Data publikacji
19.12.2022
Data modyfikacji
19.12.2022