Klub Sportowy WISAN w Skopaniu, w ramach programu KLUB 2020 pozyskał, wydał i rozliczył dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł, które otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Założeniem projektu był zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorącej udział w treningach i meczach KS WISAN. W ramach projektu zakupiono komplet strojów meczowych dla drużyny trampkarzy oraz sprzęt do treningów w tym bramkę REBOUNDER do ćwiczenia techniki piłki nożnej. Zakupiono również sprzęt do ćwiczenia koordynacji ruchowej tj. piłki bosu oraz drabinki koordynacyjne, tyczki i gumy do treningu szybkościowego. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostały wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

W ramach tego programu KS WISAN wniósł wkład własny w wysokości min. 10% otrzymanej dotacji w ramach czego sfinansował częściowo wynagrodzenia kadry trenerskiej.

W ubiegłych latach KS WISAN pozyskał dotacje w ramach programu KLUB 2016, KLUB 2017, KLUB 2018. Tegoroczna dotacja jest kontynuacją działań Zarządu związanych z pozyskiwaniem środków na rozwój sportu w Gminie Baranów Sandomierski. Doposażenie Klubu w sprzęt sportowy uatrakcyjnia zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozwalana na urozmaicenie czasu wolnego oraz poprawę zdrowia. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są z nastawieniem na koordynację ruchową, poprawę i doskonalenie techniki gry w piłkę nożną.

Obecnie w Klubie Sportowym ,,WISAN’’ działa cztery drużyny piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych:

  • Orliki i Młodziki –zespół zawodników w wieku 7 do 9 lat
  • Trampkarze – w wieku od 9 do 12 lat
  • Juniorzy – w wieku od 15 do 18 lat
  • Seniorzy – w wieku od 18 i starsi

Grupy te uczestniczą w rozgrywkach ligowych piłki nożnej prowadzonych przez Podokręg Stalowa Wola.
Systematycznie prowadzony jest też nabór do poszczególnych grup wiekowych. W zajęciach treningowych oraz rozgrywkach uczestniczy systematycznie łącznie ok. 80 zawodników.

Rezultatem obecnie zrealizowanego zadania jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze Skopania i okolic oraz wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Rezultatem będzie również świadomość społeczna, iż w trudnych dla sportu czasach istnieje możliwość pozyskiwania wsparcia z MSiT na działalność klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Janusz Hynowski
Wiceprezes

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
08.01.2021
Data publikacji
08.01.2021
Data modyfikacji
08.04.2021