Województwo Podkarpackie zaprasza do odwiedzenia Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Portal  powstał w celu nowoczesnej prezentacji wyjątkowego  i bogatego dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zawiera bardzo ciekawe zasoby muzealne i pamiątki dot. dziedzictwa Kresów przetworzonych do formy cyfrowej wg najnowocześniejszych metod digitalizacji, w tym w formie 3D i obrotowej. Szczególną wartość mają przekrojowe ścieżki tematyczne, z których prezentowane są obecnie: Kresy – prolegomena; Kresy – fenomen krajobrazu; Wyznania na Kresach; Potoccy herbu Pilawa Srebrna na kresach Rzeczypospolitej.

Ciekawą ofertą jest także Akademia Kresów oraz publikacja, archiwa, podcasty i gry on-line. Portal jako priorytetowy projekt samorządu Województwa Podkarpackiego będzie stale rozwijany. Inicjatywa ta uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpacie.

Portal dostępny jest na stronie internetowej: www.kresymuzeum.pl

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
24.09.2021
Data publikacji
24.09.2021
Data modyfikacji
24.09.2021