Do 15 lutego 2021r. trwają konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Uwagi zgłoszone na tym etapie konsultacji, mogą przyczynić sie do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. W związku z powyższym zachęcamy do udziału w tych konsultacjach.   Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane podczas prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć poprawie jakości decyzji i legislacji. Zgłoszone uwagi będą pomocne w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia. Ostatecznie podjęte decyzje pozolą uwzględnić zrózniocowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskeigo.   Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu Strategicznego dla WPR i zgłoszenia opinii i propozycji poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr   

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
26.01.2021
Data publikacji
26.01.2021
Data modyfikacji
21.03.2021