Dnia 22 marca 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach odbyła się X edycja Gminnego Konkursu Logopedyczno-Recytatorskiego skierowanego do dzieci 5
i 6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
z terenu naszej gminy.

Celem konkursu było troska o poprawność językową, rozwijanie świadomości artykulacyjnej, pobudzenie dziecięcej wyobraźni, a także rozwijanie zdolności recytatorskich wśród najmłodszych uczniów. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego Pan Marek Mazur.

Uroczystość rozpoczął program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III. Następnie Pani Dyrektor Agata Stawiarska powitała serdecznie wszystkich uczestników konkursu oraz zaproszonych gości. Dalej głos zabrał Pan Burmistrz Marek Mazur życząc małym recytatorom udanych występów.

Głównym punktem uroczystości były występy młodych artystów, którzy deklamowali wybrane wiersze logopedyczne lub wiersze z zakresu literatury dziecięcej. Ocenie podlegało prawidłowe opanowanie pamięciowe wiersza, poprawność artykulacyjna, interpretacja utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników Jury przyznało następujące miejsca:
– w kategorii dzieci 5 i 6-letnich:

I miejsce otrzymali: Jakub Proc, Wiktor Dul, Maja Magda, Jakob Rybotycki, Adam Mazur, Emilia Ostrowiak, Franciszek Smykla, Kamil Gola, Emilia Babula, Zuzanna Marek oraz Milena Wojnas.

 – w kategorii uczniów klas I-III:

I miejsce zajęli: Patrycja Dyl, Hanna Myszka, Zuzanna Bajda, Zuzanna Biało, Aleksandra Durda, Wiktoria Merklinger, Maria Mazur oraz Amelia Bronowicka.

II miejsce zdobyli: Szymon Gancarz, Jagoda Badawika, Antoni Surowiec, Wiktoria Marek, Zuzanna Byczek, Jakub Dutkowski oraz Monika Polek.

Laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała p. Monika Cichoń oraz p. Beata Guściora, we współpracy z p. Anną Piątkowską, p. Izabelą Skowron i p. Łukaszem Jugo.

(autor: Monika Cichoń)

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
28.03.2023
Data publikacji
28.03.2023
Data modyfikacji
28.03.2023