Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła nabór zgłoszeń do II edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”.

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do udziału w II edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”. Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach społecznym, kulturalnym i edukacyjnym oraz prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach Gospodyń Wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.).

Warunkiem udziału w Konkursie jest min. 2-letnia (na dzień zgłoszenia), udokumentowana działalność, obejmująca okres funkcjonowania Koła przed datą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez ARiMR.

Zgłoszenie do Konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w terminie do 28 lutego 2022 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl

Poniżej regulamin i karta zgłoszeniowa.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
28.12.2021
Data publikacji
28.12.2021
Data modyfikacji
28.12.2021