Jesteś członkinią działającego Koła Gospodyń Wiejskich? Jeśli tak, to zgłoś swoje KGW do III edycji Konkursu i walcz o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs z inicjatywy Agaty Kornhauser-Dudy zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP. Tematem przewodnim będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

O konkursie:

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Kiedy nabór?

Od 12 stycznia do 12 marca 2023.

Co trzeba zrobić?

  • wypełnić ankietę zgłoszeniową;
  • przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,

– potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,

– krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Z ilu etapów składa się konkurs?

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  •  wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r.;
  • ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r. (finał konkursu)

Jakie nagrody można wygrać w konkursie dla KGW?

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i pieniężne.

Zwyciężczynie otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio:

  • 10 tys. złotych za I miejsce;
  • 6 tys. złotych za II miejsce;
  • 4 tys. złotych za III miejsc.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród zaplanowano na wrzesień br. podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
07.02.2023
Data publikacji
07.02.2023
Data modyfikacji
07.02.2023