4 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach, Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce odbędzie się konferencja szkoleniowa  pt.  „Nowe zasady w Płatnościach Bezpośrednich i Obszarowych 2024: Ekoschematy, Płatności dla małych gospodarstw i Warunkowość”.

Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia:
  • Ekoschematy: Przedstawienie i omówienie nowych zasad i wymogów dotyczących ekoschematów, które promują zrównoważone praktyki rolnicze i ochronę środowiska. Uczestnicy dowiedzą się, jakie działania będą kwalifikować się do ekoschematów i jak skutecznie spełniać te wymagania.
  • Płatności do Małych Gospodarstw: Omówienie kryteriów kwalifikacyjnych oraz procedur aplikacyjnych, które uproszczą proces i zwiększą dostępność funduszy dla najmniejszych podmiotów rolniczych.
  • Warunkowość: Wyjaśnienie koncepcji warunkowości i jej wpływu na dostęp do płatności bezpośrednich. Omówienie wymagań dotyczących zgodności z zasadami ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt oraz standardami produkcji rolniczej, które będą warunkować otrzymanie wsparcia finansowego.

Wydarzenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, oraz praktycznych wskazówek i narzędzi, które pomogą rolnikom i doradcom rolniczym w dostosowaniu się do nowych przepisów. Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat wyzwań i możliwości wynikających z wprowadzanych zmian.

Szczegóły na plakacie poniżej:

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
24.05.2024
Data publikacji
24.05.2024
Data modyfikacji
24.05.2024